sera KOI AQUA TEST Box

sera KOI AQUA TEST Box “profi”sada je určená pre presné určenie kvality vody v záhradných jazierkách.

Výrobca:
SERA
Obj. čislo:
SERA-7715

sera KOI AQUA TEST Box

sera KOI Aqua Test Box - “profi”sada je určená pre presné určenie kvality vody v záhradných jazierkách. S testami treba pracovať opatrne, nejesť, nepiť a nefajčiť Sada kvapkových testov obsahuje: pH - kyslosť/zásaditosť gH - ceľková tvrdosť KH - karbonátová tvrdosť NH4/NH3 - koncentrácia ammonia NO2 - koncentrácia nitritov NO3 - koncentrácia nitrátov PO4 - koncentrácia fosfátov Fe - koncentrácia železa Cu - koncentrácia medi Príslušenstvo: štyri kyvetky na testovanú vodu, jedna injekčná striekačka a 250 ml sera aqua dest (destilovaná voda bez stabilizátorov), viacjazyčný návod. Žieravina Obsahuje Natriumhydroxid, Natriumhypochlorid: Na pokožke spôsobuje ťažké popáleniny. Skladujte pod zámkom a neprístupné deťom. Ak sa preparát dostane do očí, okamžite oči vyplachujte vodou, konzultujte s lekárom. Pri práci oužívajte ochranné rukavice. V prípade nevolností vyhľadajte lekársku pomoc, prineste so sebou obal reagentu s ktorým ste pracovali. Zdraviu škodlivé Obsauje fenol: vdychnutie, alebo pri penetrácii pokožkou je zdraviu škodlivý. Po vdychnutí, okamžite sa nadýchajte čerstvého vzduchu. Po prehltnutí okamžite pite veľa vody, vyvolajte zvracanie, po styku s pokožkou alebo ak sa dostane do očí dôkladne zasiahnuté miesta omývajte. V prípade nevolností vyhľadajte lekársku pomoc. Dráždivé Obsahuje kyselinu sírovú a Ammoniumthyoglykolát: Dráždí oči, dýchací systém, a pokožku. Dajte pozor, aby sa reagenty nedostali do očí alebo na pokožku. Nevdychujte výpary! V prípade prehltnutia pite veľa vody, vyvolajte zvracanie a vyhľadajte lekára. Skladujte neprístupné deťom.

Naposledy ste si prehliadali